Halvtidskontroller

Halvtidsseminarium Fei Yang

2014-10-0912:00 Förläsningssal Wargentin, Nobels väg 12A, Solna CampusCampus Solna

Titel: Lifestyle factors and risk of Parkinson’s disease

Handledare: Karin Wirdefeldt, Nancy Pedersen, Fang Fang

Contact person: Karin Wirdefeldt