Disputationer

Disputation: Adina Feldman

2014-01-1009:00 Föreläsningssal Andreas Vesalius, Berzelius väg 3, Campus SolnaCampus Solna

Titel: If I only had a brain - Epidemiological Studies of Parkinson's disease

Opponent: Professor Elan D. Louis, Columbia University

Kommitté:

  • Forskarassistent Nicola Orsini, KI
  • Professor Kamila Czene, KI
  • Professor Lars Forsgren, UmU

Handledare: Nancy Pedersen, Karin Wirdefeldt, Patrik Magnusson, Anna Bennet

Länk till avhandlingens sammanfattning.

Contact person: Camilla Ahlqvist
Neurodegenerativa sjukdomar