Antagningsseminarier

Antagningsseminarium Yiqiang Zhan

2014-05-2009:30 Föreläsningssal Wargentin, MEB, Nobels väg 12A, Solna Campus Campus Solna


Titel: Leukocyte Telomere Length in Aging Diseases – Addressing Causality and Longitudinal Telomere Shortening

Handledare: Sara Hägg, Nancy Pedersen, Chandra Reynolds
 

Contact person: Sara Hägg