Antagningsseminarier

Antagningsseminarium Bojing Liu

2014-05-2709:00 Föreläsningssal Wargentin, MEB, Nobels väg 12A, Solna Campus Campus Solna

Titel: Inflammation and Parkinson’s Disease

Handledare: Karin Wirdefeldt, Fang Fang, Honglei Chen

Contact person: Karin Wirdefeldt