Skip to main content

Infektioner

Vi studerar sjukdomsbördan och prevention av infektionssjukdomar i befolkningen för att skapa en vetenskaplig grund för rekommendationer och riktlinjer inom folkhälsa och klinisk praxis.