Disputation 26 okt 2018: Jianwei Zhu

Publicerat 2018-10-05 16:21. Uppdaterat 2018-10-05 16:28This page in English
zhu_jianwei.jpg

Den 26 oktober försvarar Jianwei Zhu sin avhandling "Severe psychological stress associated with a cancer diagnosis". Professor Barbara Andersen från  Department of Psychology vid Ohio State University kommer att vara hans  opponent. Jianweis handledare är Fang Fang, Katja Fall, Unnur Valdimarsdóttir och Arvid Sjölander.

Jianweis avhandling fokuserar på psykisk stress associerat med att få en cancerdiagnos. Tidigare studier har visat på en ökad risk för olika hälsoutfall efter en cancerdiagnos, bland annat psykisk sjukdom, livshotande hjärt-kärlsjukdom och självmord. 

Tid och plats: 09:00, 26 okt 2018 i föreläsningssalen Petrén, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna

Länkar

Cancer och onkologiEpidemiologi