Catarina Almqvist Malmros samtalar med tidningen Curie om arv och miljö

Publicerat 2015-03-27 11:29. Uppdaterat 2015-03-27 11:42

Professor i klinisk epidemiologi

Foto: Ulf Sirborn

I senaste numret av Vetenskapsrådets tidning Curie samtalar professor Catarina Almqvist Malmros om sitt forskningsprojekt Simsam-Meb family design. Projektet undersöker orsakssambanden för vanliga sjukdomar som drabbar barn och unga och dess framtida konsekvenser.

EpidemiologiPediatrikRegisterbaserad forskning