Skip to main content

Born into Life – en longitudinell studie före och under graviditet samt i de första levnadsåren

Syftet med Born into Life (Gravidstudien och Födelsekohorten) är att undersöka hur förhållanden före graviditet, under fosterlivet och de första levnadsåren påverkar tillväxt och ohälsa senare i livet. Genom att samla in information om arvsanlag, miljöexponeringar och livsstil ges unika möjligheter att belysa riskfaktorer för sjukdomar som underlag för förebyggande åtgärder.

Studiedeltagarna i Gravidstudien rekryterades från deltagare i LifeGene-studien som blev gravida. Kvinnorna undersöktes vid två tillfällen under graviditet (enkäter, saliv- blod- och avföringsprover) och i samband med förlossning. Några av studiedeltagarna i Gravidstudien hade även partners som deltog i LifeGene. Deras barn rekryterades sedan in i Födelsekohorten, och undersöktes (enkäter, provtagning från blod, avföring och saliv) vid 6, 12 och 24 månaders ålder. Nu startar vi rekrytering till uppföljning vid 5-6 års ålder.

Hur går det till?

Du deltar i 5-6 årsuppföljningen genom att:

  • Besvara en webb-baserad enkät efter att barnet har fyllt 5-6 år. Enkäten tar cirka 30 minuter att besvara. Du kommer få inloggningsuppgifter när vi har fått in samtycket.
  • Samla in saliv- och avföringsprover från barnet. All information om hur detta skall göras samt det material som behövs skickar vi hem till er.
  • Komma på besök då barnet erbjuds att lämna blodprov och vi mäter längd, vikt, höftmått och midjemått samt lungfunktion, puls och blodtryck. Besöket tar cirka 45 minuter.

Här kan du läsa det informationsblad och samtycke som skickas ut till deltagarna

Här kan du se en översikt av vår web-enkät och alla dess ämneskategorier.

Pågående studier

Vi har flera pågående studier på det material som samlats in. Vi studerar bland annat:

  • Stress under graviditet: Hur stress mätt med enkäter och salivkortisol under graviditet påverkar barnets födelsevikt och tillväxt
  • DNA-metylering: Vi undersöker om moderns DNA-metylering påverkas av graviditet och hur detta är associerat med barnets DNA-metylerings mönster.
  • IgE-antikroppar: Vi studerar hur nivåer av IgE-antikroppar förändras över tid hos gravida kvinnor och hur de i sin tur förhåller sig till sensibilisering hos barnen.

I större samarbetsprojekt studerar vi även hur:

  • mikrobiom i feces och saliv, glukosmetabolism samt proteiner och naturliga antikroppar förändras över tid

Vi som jobbar i studien

Catarina Almqvist Malmros

Professor/överläkare

Anna Hedman

Senior forskningsspecialist
08-524 852 85

Publikationer

Limited association between markers of stress during pregnancy and fetal growth in 'Born into Life', a new prospective birth cohort.
Smew AI, Hedman AM, Chiesa F, Ullemar V, Andolf E, Pershagen G, et al
Acta Paediatr. 2018 Jun;107(6):1003-1010

Allergen-specific IgE over time in women before, during and after pregnancy.
Hedman AM, Lundholm C, Scheynius A, Alm J, Andolf E, Pershagen G, et al
Allergy 2019 Mar;74(3):625-628

Normal values for calprotectin in stool samples of infants from the population-based longitudinal born into life study.
Peura S, Fall T, Almqvist C, Andolf E, Hedman A, Pershagen G, et al
Scand. J. Clin. Lab. Invest. ;78(1-2):120-124

Mer information

Flowchart över studien

Information om forskningsstudien Born into Life (5-6 årsuppföljning av Life Gene Gravidstudien och Födelsekohorten)