NyheterForskning

Bidragsbeslut från FORTE

Publicerat 2014-09-26 11:16. Uppdaterat 2016-03-21 11:21This page in English

Den 25 september publicerade FORTE årets bidragsbeslut för bidrag till forskningsprojekt, juniorforskare och postdoc. Från MEB tilldelades Paul Lichtenstein, Weimin Ye och Zheng Chang medel.

GastroenterologiHjärt-kärlsjukdomarInflammationPsykisk ohälsaTvillingforskning