Avslutade studier

This page in English

Här finns beskrivningar av några av alla forskningsprojekt som genomförts och avslutats vid institutionen.

Om du är intresserad av att veta mer, går det bra att kontakta våra forskare. Projekten är uppdelade efter område. Just nu finns det inte så många avslutade projekt beskrivna på svenska, men det finns många fler på den engelska sidan om du byter språk på sidan.

Cancerepidemiologi

Elisabete Weiderpass Vainio Östrogennivåer och kostintag under graviditet En studie om sambandet mellan bröstcancer, östrogennivåer och kost.
Weimin Ye Kalmarstudien En studie om sambandet mellan bakterieflora och/eller insulinreceptorer hos Barretts esofagus-patienter och ökad risk för körtelcancer i matstrupen.

Psykiatrisk epidemiologi

Mikael Landén STANLEY/SWEBIC I Studiens syfte var att identifiera gener och miljöfaktorer som ökar risken att insjukna i bipolär sjukdom.

Tvillingstudier

Henrik Larsson PETSS-studien En studie med fokus på temperament, neuropsykologi och faktorer inom familjen.