Avslutade studier

This page in English

Här finns beskrivningar av några av alla forskningsprojekt som genomförts och avslutats vid institutionen.

Om du är intresserad av att veta mer, går det bra att kontakta våra forskare. Projekten är uppdelade efter område. Just nu finns det inte så många avslutade projekt beskrivna på svenska, men det finns många fler på den engelska sidan om du byter språk på sidan.

Cancerepidemiologi

Weimin Ye Kalmarstudien En studie om sambandet mellan bakterieflora och/eller insulinreceptorer hos Barretts esofagus-patienter och ökad risk för körtelcancer i matstrupen.