Skip to main content

Nyhetsarkiv MBB

Nyhetsartiklar om forskarna vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.

3 april 2019

Ett nytt sätt att påverka mitokondriell sjukdom

25 mars 2019

Sten Linnarsson och Ernest Arenas är Wallenberg Scholars 2019

5 mars 2019

Björn Högberg får Göran Gustafssonpris i kemi

19 februari 2019

Forskning om RNA kan ge ledtrådar om varför antibiotika slutar fungera

12 februari 2019

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes

31 januari 2019

Hjärt-Lungfonden beviljar forskartjänst till Craig Wheelock

23 januari 2019

Nya rön om myelinproducerande cellers roll vid MS

22 januari 2019

Björn Högberg ny professor på MBB
Björn Högberg har fått en anställning som professor sedan 1 januari 2018. Se videoklippet där han berättar mer om sin forskning kring DNA-origami.

14 januari 2019

DNA-origami exakt mätverktyg för antikroppars effektivitet

19 december 2018

Över 31 miljoner kronor från Erling-Perssons stiftelse

18 december 2018

Anställningar som forskarassistent från KI:s styrelse för forskning

29 november 2018

ERC-anslag för forskning om MS, schizofreni och spindeltrådsfibrer

13 november 2018

Nya ledtrådar till uppkomsten av MS

Vetenskapsrådet beviljar nära 17 miljoner i bidrag till MBB-forskare

7 november 2018

18 miljoner kronor till KI-forskare i Vetenskapsrådets utlysning inom natur-, teknik-, och utbildningsvetenskap

9 augusti 2018

Detaljerad kartläggning av nervsystemets celler

8 augusti 2018

Ny metod avslöjar cellers utveckling

2 augusti 2018

Oligodendrocyter glömmer sitt ursprung i vuxenlivet

28 juni 2018

Nyupptäckt stoppsignal vid celldelning förhindrar cancer

27 juni 2018

Ny forskning förklarar hur cancermedicin dödar cancerceller
Cancermedicin, känd som PARP-hämmare, mot t.ex. ärftlig bröst- och äggstockscancer är effektiv - men hur läkemedlet dödar cancerceller har endast delvis förståtts. Detta förklaras nu av ny forskning från professor Jiri Barteks laboratorium vid Danish Cancer Research Society och Karolinska Institutet.

11 juni 2018

Genterapi med CRISPR-teknik kan öka risken för cancer

21 maj 2018

Nya ledtrådar om biologin bakom schizofreni

27 april 2018

Lars Jakobsson får 30 000 EUR från Ruth och Nils-Erik Stenbäck stiftelse

Lars Jakobsson har fått Ruth and Nils-Erik Stenbäck Foundations stipendium som årligen delas ut till yngre forskare inom matematik, fysik och kemi. Stipendiet på 30 000 EUR, motsvarande ca. 310 000 SEK, delas ut av Finska Vetenskaps-Societeten. Stipendieförslaget görs i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige.

12 mars 2018

Aggressiv bröstcancer kan omvandlas till behandlingsbar

8 mars 2018

250 000 celler som påverkar tidig utveckling kartlagda

15 februari 2018

Ny möjlig princip för cancerterapi

6 februari 2018

Astmamedicin möjlig behandling för pulsåderbråck

18 januari 2018

Nytt sätt att stoppa tillväxt av bröstcancerceller

14 december 2017

Joanna Rorbach en av tre nya Wallenberg Academy Fellows på KI

12 december 2017

Rikard Holmdahl beviljas nära 20 miljoner kronor från VR

7 december 2017

Antabus dödar cancerceller

Vetenskapsrådet beviljar fem KI-forskare rådsprofessur

21 november 2017

Fjärde tilldelningen av medel för utlysta anställningar inom rekryteringsprogrammet för juniora forskare (2017)

16 november 2017

Cancerfonden tilldelar KI-forskare 180 miljoner kronor

Omfattande kartläggning av NUDIX-enzymer

7 november 2017

Vetenskapsrådet beviljar nära 25 miljoner i bidrag till MBB-forskare

Lars Jakobsson, ny docent på Institutionen för biokemi och biofysik

2 november 2017

Vetenskap blir konst

20 oktober 2017

15 miljoner i projektanslag från Familjen Erling-Perssons stiftelse

17 oktober 2017

Facebook-grundare stödjer forskning vid Karolinska Institutet

3 oktober 2017

3D-mikroskop ger mer träffsäker cancerdiagnos

29 september 2017

Fyra projektanslag från KAW till KI

30 juni 2017

Erik K Fernströms pris till cancerforskaren Óscar Fernandez-Capetillo

26 juni 2017

SSF ger 138 miljoner i anslag till forskning inom systembiologi

20 juni 2017

MBB forskare Jens Hjerling-Leffler i Almedalen 2017

16 juni 2017

Sten Linnarsson invald i EMBO

14 juni 2017

Kajsa Wing får stipendium vid årets Crafoordprisutdelning

12/13 juni 2014

Symposium: High Throughput Biology 2017

7 juni 2017

Nytt möjligt mål för cancerbehandling

2 juni 2017

Oväntad mekanism bakom kronisk nervsmärta

1 juni 2017

Nu får vi stenkoll på alla våra celler

23 maj 2017

Nya rön kring hur blodkärl bildas och missbildas

16 maj 2017

Cellernas hemliga liv

Celler är det grundläggande byggmaterialet för allt levande. Men mycket av cellernas liv är fortfarande okänt och outforskat. Mer kunskap om celler kommer därför att vara till stor nytta inom väldigt många områden. Temafilm från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse med bland andra Sten Linnarsson, MBB.

5 maj 2017

Stor kartläggning avslöjar hur epigenetiska förändringar i DNA tolkas

11 april 2017

Omvandling av hjärnceller nytt hopp för parkinsonpatienter

4 april 2017

Postdoctjänst från Cancerfonden

Bennie Lemmens i Jiri Barteks forskargrupp, har tilldelats en treårig postdoktortjänst från Cancerfonden. Hans projekt "Defining molecular drivers and vulnerabilities of KRAS-induced cancer evolution" var det högst rankade av totalt 46 ansökningar.

24 mars 2017

Prestigefyllt ERC-anslag till tre forskare vid Karolinska Institutet

10 februari 2017

Professor Ulf Eriksson har deltagit i en studie som visade att diabetisk njursjukdom kan bromsas tack vare en ny behandlingsmetod

8 februari 2017

Professor Molly Stevens ingår i ett projekt som ska forska om individanpassade läkemedel med bidrag på 100 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning

3 februari 2017

Professor Ulf Eriksson mottog anslag från Torsten Söderbergs stiftelse

19 januari 2017

Professor Rikard Holmdahl har valts in som en av sex nya ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademien

17 januari 2017

Professor Thomas Helleday har beviljats anslag från AFA Försäkring

5 januari 2017

Forskarassistent Brent Page har tilldelats etableringsstöd på heltid av Svenska sällskapet för medicinsk forskning

16 december, 2016

Katja Petzold utsågs till en av ”Framtidens forskningsledare” av Stiftelsen för strategisk forskning

9 december 2016

Docent Björn Högberg tilldelades ERC Consolidator-anslag från europeiska forskningsrådet

28 oktober 2016

Katja Petzold och Simon Elsässer mottog Sven och Ebba-Christina Hagbergs Pris för 2016

19 oktober 2016

Magda Bienko, Nicola Crosetto och Simon Elsässer har utsetts till Ragnar Söderbergforskare i medicin 2016

6 oktober 2016

Två forskarlag, ledda av professor Sten Linnarsson och professor Ernest Arenas, har kartlagt de dopaminproducerande cellerna i mellanhjärnan på möss och på människa

5 oktober 2016

Professor Patrik Ernfors, forskarassistent Katja Petzold och professor Nils-Göran Larsson mottog projektanslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

19 september 2016

Forskarstuderande Alessandro Furlan har mottagit Dimitris N. Chorafas pris 2016 för sin doktorsavhandling "Neuronal types and their specification dynamics in the autonomic nervous system"

8 september 2016

Forskarassistenterna Magda Bienko, Simon Elsässer och forskare Anna Wredenberg fick anslag från det europeiska forskningsrådet, ERC, för att starta sin egen oberoende forskning