Skip to main content

Kurslaboratorium för biokemi och kemi

Kurslaboratoriet vid Institutionen för medicinsk biokemi och biokemi är skräddarsydd för undervisning inom biokemi och kemi. Laboratoriet är en av core-faciliteterna för utbildning vid KI.

Kapacitet och utrustning

Cirka 80 studenter kan utföra laborationer samtidigt.

Laboratoriet är utrustad med nödvändig apparatur och instrument för undervisning inom kemi och biokemi, som till exempel:

  • Dragskåp med stor kapacitet, särskilt anpassade för laborationer inom organisk kemi
  • Spektrofotometrar
  • Gaskromatograf
  • Vågar
  • Vattenbad
  • Pipetter

Adress

Hus A2-A3
Scheelelaboratoriet
Scheeles väg 2

Bokning

Laboratoriet är bokningsbar för all undervisning vid KI. Vill du boka laboratoriet, vänligen kontakta Gunter Schneider.

Professor

Gunter Schneider

Telefon: 08-524 876 75
Enhet: Gunter Schneiders grupp
E-post: Gunter.Schneider@ki.se