Disputationer

Disputation: Ulrika Norin

This page in English
2017-03-2409:00 Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6.Campus Solna

Identification of genetic variants and their implications in autoimmunity

Huvudhandledare

Professor Rikard Holmdahl, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Doktor Liselotte Bäckdahl, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet.

Docent Johan Bäcklund, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet.

Opponent

Professor Marie Malissen, Centre d'Immunologie de Marseille-Luminy.

Betygsnämnd

Professor Helena Erlandsson Harris, institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.

Professor Göran Andersson, institutionen för husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet.

Professor Mikael Karlsson, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet.

Läs avhandlingen (på engelska)

Contact person: Alessandra Nanni