Disputationer

Disputation: Shanzheng Yang

This page in English
2016-12-1509:00 Stora Seminarierummet (A3:311), Scheelelaboratoriet, Scheeles väg 2, SolnaCampus Solna

Mechanisms controlling dopaminergic neuron development

Opponent:

Associate Professor Diogo S. Castro Instituto Gulbenkian de Ciencia, Oeiras, Portugal, Group of Molecular Neurobiology.

Betygsnämnd:

Professor Finn Hallböök Uppsala University, Department of Neuroscience.

Forskare Ana Teixeira Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, avdelningen för Biomaterial och regenerativ medicin.

Professor Lars Olson Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap, Division of Genetic and moleeular basis of nervous system disorders.

Handledare:

Professor Ernest Arenas Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, avdelningen för Molekylär neurobiologi.

Bihandledare:

Forskarassistent J. Carlos Villaescusa Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, avdelningen för Molekylär neurobiologi.

Professor Katarina Le Blanc Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), avdelningen för Klinisk Immunologi o Transfusionsmedicin.

Contact person: Alessandra Nanni