Disputationer

Disputation: Katharina Brunner

This page in English
2017-05-1210:00 Samuelssonsalen, Scheelesväg 2Campus Solna

"Cysteine biosynthesis in Mycobacterium tuberculosis as potential drug target"

Handledare

Prof. Gunter Schneider, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Molekylär strukturbiologi

Bihandledare

Dr. Robert Schnell, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Molekylär strukturbiologi

Opponent

Prof.ssa Barbara Campanini, Università degli Studi di Parma

Betygsnämnd

Prof. Ralf Morgenstern, Karolinska Institutet, Institutet för Miljömedicin

Dr. Pål Stenmark, Stockholms Universitet, Institutionen för biokemi och biofysik

Dr. Ylva Ivarsson, Uppsala Universitet, Institutionen för kemi

Länkar