Disputationer

Disputation: Karin Naess

This page in English
2017-01-1309:00 Rolf Lufts auditorium, CMM, entréplan, L1:00Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Mitochondrial disease in children : from clinical presentation to genetic background

Huvudhandledare

Docent Ulrika von Döbeln, Enheten för Molekylär Medicin, Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Professor Nils-Göran Larsson, Enheten för Molekylär Medicin, Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik, Karolinska Institutet.

Docent Gunilla Malm, Enheten för Pediatrik, Institutionen för Klinisk Vetenskap, Intervention och Teknik, Karolinska Institutet.

Fakultetsopponent

Professor Laurence A Bindoff, The Mitochondrial Medicine and Neurogenetics Group, Det Medisinsk-odontologiske fakultet Klinisk Institutt 1, Universitet i Bergen.

Betygsnämnd

Docent Per Åmark, Enheten för Pediatrik, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Institutet.

Docent Jorge Asin Cayuela, Enheten för Klinisk Kemi, Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet.

Docent Erik Iwarsson, Enheten för Klinisk Genetik, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet.

Läs avhandlingen (på engelska).

Contact person: Alessandra Nanni