Disputationer

Disputation: Erik Smedler

This page in English
2017-06-1209:30 Sal Hillarp, Retzius väg 8Campus Solna

"Calcium signaling and network activity: mathematical modeling and molecular mechanisms"

Handledare

Prof. Per Uhlén, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicinsk biokemi och biofysik

Bihandledare

Prof. Sten Linnarsson, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicinsk biokemi och biofysik

Opponent

Prof. Arthur Konnerth, Technische Universität München, Institute of Neuroscience

Länkar