Vi önskar Haiting Jiang, Sonja Krig och Fitsum Teni välkomna till LIME

Publicerat 2018-10-16 17:10. Uppdaterat 2018-10-17 08:52This page in English

Vi välkomnar tre nya medarbetare till Institutionen för lärande, informatik, management och etik.

Anknuten

Haiting Jiang

Enhet: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: haiting.jiang@ki.se

Anknuten

Sonja Krig

Enhet: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: sonja.krig@ki.se

Forskningsassistent

Fitsum Teni

Enhet: CHE/Hälsomått och ekonomisk utvärdering
E-post: fitsum.teni@ki.se

Haiting, Sonja och Fitsum tillhör Kristina Burströms grupp Hälsomått och ekonomisk utvärdering vid Centrum för hälso- och sjukvårdsetik.