Skip to main content

Verktygslåda

Välkommen till verktygslådan

Hej! Den här verktygslådan innehåller verktyg för dig som vill väcka och stimulera din egen och andras kreativitet, hitta nya perspektiv och samarbeta med andra. Innehållet och formatet har formats genom många års arbete med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i fokus på UBE. Verktygslådan är en faktisk produkt av de två senaste projekten: KI 2.0 och KI 2.1, som båda bedrivits med stöd från Tillväxtverket. KI 2.0 pågick 2011-2014 och syftade till att implementera inslag av entreprenörskap i Karolinska Institutets grundutbildningar. KI 2.1 pågick 2014-2015 och syftade till fortsatt implementering. I själva materialet kan du läsa mer om den process som vi själva har arbetat med för att skapa verktygslådan och dess innehåll. Vissa verktyg har vi uppfunnit själva, andra finns redan.

Med Design Thinking-processen som utgångspunkt, kan du hitta verktyg som hjälper dig att upptäcka, definiera, utveckla och leverera idéer, resultat, produkter eller kanske tjänster. Vi tänker oss att du som har nytta av verktygslådan och verktygen kanske är lärare, student, projektledare, forskare, doktorand, administratör, chef eller något helt annat. Det spelar ingen roll vad du gör eller vem du är. Om du känner att verktygen kan vara dig till hjälp och ge dig nya idéer så är du hjärtligt välkommen att använda dem.

Använd verktygen på det sätt som du känner är meningsfullt för dig. Du får kopiera, vidaredistribuera materialet, ändra och bygga vidare på det så länge som du tar hänsyn till den Creative Commons-licens som skyddar det: länk

Du kan ladda ner varje verktyg och arbetsblad för sig, eller verktygslådan i sin helhet här. Du kan även beställa verktygslådan från KI:s informationsmaterial. Se flikarna till höger i menyn.

Om du har frågor, kommentarer eller vill diskutera med oss (eller kanske ha ett signerat exemplar), så hittar du oss här:

Doktorand

Max Kleijberg

Enhet: Innovative Care Research
E-post: max.kleijberg@ki.se

Lycka till med användandet av verktygen!

Linda & Max

P.S. Vi arbetar med att översätta hela verktygslådan och samtliga verktyg till engelska. Så snart detta är klart kommer vi att lägga upp det på den engelska sidan.

Verktygslådan

Här finner du hela verktygslådan i pdf-format. Den innehåller exakt samma material som den tryckta versionen. Det finns länkar i materialet som går att klicka på. Materialet är dock inte interaktivt i den mening att du kan arbeta i det online.

Verktygslådan online

Här finns varje verktyg separat, med tillhörande arbetsblad, i pdf-format. När du klickar på t.ex. verktyg 7 ("Hitta ditt drömjobb"), så finns arbetsbladet i samma fil.

Verktygen

1. Trassla till det och hitta kopplingar

2. Styrkan sitter i olikheterna

3. Cirkulär kreativitet

4. Analysera mera

5. Alla vi bin i bikupan

6. Hela hjärnan stormar

7. Hitta ditt drömjobb

8. Rumstera om i rummet

9. Zooma in, zooma ut

10. Tänk om...

11. Tänk tvärtom

12. Många hjärnor, flera lösningar

13. Få saker gjorda

Beställ boken här

Du kan beställa boken här