Vårdvalsreformerna - hälsoekonomisk uppföljning

This page in English

Forskargruppen Health Economics and Policy har haft ett flerårigt uppdrag att följa upp vårdval husläkarverksamhet i Stockholms läns landsting. Uppdraget har resulterat i ett flertal rapporter och publikationer. I samarbete med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har vi också gjort flera uppföljningar av jämlikhetsfrågor i samband med vårdvalsreformer inom höft- och knäprotesoperationer, kataraktoperationer och primärvård i Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Landstinget i Östergötland.

Hälsoekonomi