Skip to main content

Vårdvalsreformerna - hälsoekonomisk uppföljning

Forskargruppen Health Economics and Policy har haft ett flerårigt uppdrag att följa upp vårdval husläkarverksamhet i Stockholms läns landsting. Uppdraget har resulterat i ett flertal rapporter och publikationer.