Skip to main content

Vårdval Stockholm

Sedan det blev möjligt för stockholmarna att själva välja sin husläkare har inte bara valfriheten ökat, utan även tillgängligheten och mångfalden. Det skriver forskare från MMC i rapporten

Fem år med husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm.

Se också delrapporterna:

Kontaktperson

Clas Rehnberg