Skip to main content

Välkommen till en masterclass i debatt som pedagogisk metod

Datum:

- Inställd kurs

Syfte

Det finns många metoder för att främja djuplärande och studentaktivitet i undervisningen. Pedagogiska metoder som både är lustfyllda, kreativa, engagerade och utmanande är viktiga för att höja kvalitén på lärandet. I många anglosaxiska länder finns en stark debattradition och många studentorganisationer har egna s k debating societies / clubs. Alla som sett sådana debatter kan vittna om dess pedagogiska kraft!

Att debattera kräver förmåga att formulera positioner, utvärdera argument och fakta, kontrastera olika argument mot varandra och att syntetisera. Alla dessa förmågor ligger på en hög nivå i SOLO-taxonomin.

Du kommer också att själv att vara bättre förberedd för att kommunicera Din forskning på olika konferenser, symposier och kongresser där Du endera organiserar, modererar eller deltar i paneler av olika slag.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagaren kunna:

• Planera en debatt.

• Förbereda deltagande i debatten.

• Moderera debatten.

Innehåll

Kursen har tre teman; att planera, moderera och delta i en debatt.

En extra bonus med kursen är att när Du själv tränat dessa delar av en debatt kommer Du också att själv att vara bättre förberedd för att kommunicera Din forskning på olika konferenser, symposier och kongresser där Du endera organiserar, modererar eller deltar i paneler av olika slag.

Anmälan stängd. Kursen inställd.

Forskare, enhetschef

Jonas Nordquist

Enhet: Medical Case Centre
Institution: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
E-post: Jonas.Nordquist@ki.se

Utbildningsadministratör

Karin Wrangö

Telefon: 08-524 83 799
Mobil: 0707-526912
E-post: karin.wrango@ki.se