NyheterForskning

Utvärdering av väntetider i specialistvården

Publicerat 2018-09-03 10:33. Uppdaterat 2018-09-20 13:21

Forskare vid MMC har medverkat i en utvärdering av väntetiderna i specialistvården. Resultaten visar tydliga brister i statistiken. Kvalitetsbristerna beror framförallt på betydande skillnader i praxis kring väntetidsrapportering. Forskarna redogör i Dagens Nyheter (180901) hur detta kan bidra till att felaktiga slutsatser dras från statistiken. Två förslag görs: Befintlig statistik över väntetider tolkas med stor försiktighet och Metoder för mätning av väntetider utvecklas och kvalitetssäkras.

Länkar