Skip to main content

Utbildning och kursverksamhet

MedStat ansvarar för den grundläggande statistikutbildningen inom forskarutbildningen vid Karolinska Institutet.

Hösten 2019 kommer totalt 4 kurser att ges, 3 grundkurser och en fortsättningskurs, samtliga går på engelska!

 • Grundkurs i medicinsk statistik 2609 - en distanskurs; 30 september-11 oktober
 • Grundkurs i medicinsk statistik 3134 i TBL format (= Team-based-learning);
  14-25 oktober
 • Grundkurs i medicinsk statistik 2609 - en distanskurs; 25 november-6 december
 • Fortsättningskurs - Intermediate Medical Statistics: Regression models 2738;
  11-22 november

För att ha behörighet till dessa måste du vara antagen som doktorand. Doktorander vid KI har förtur till kurserna.

Ansökan till kurser för hösten 2019 är stängd!

För mer information om kursernas innehåll se forskarutbildningskatalogen.

MedStat har möjlighet att genomföra utbildning eller skapa nya kurser för att möta intresset hos doktorander och forskare.

MedStat kan även skräddarsy kortare utbildningar inom statistik på uppdrag för specifika institutioner.

Statistisk programvara och programlicenser

KI har för närvarande site-licenser för följande 3 statistikprogram samt 1 selectavtal:

 • SPSS
 • SAS
 • JMP
 • Statistica (selectavtal)