Utbildning och kursverksamhet

This page in English

MedStat ansvarar för den grundläggande statistikutbildningen inom forskarutbildningen vid Karolinska Institutet.

 

Våren 2018 kommer totalt 5 kurser att ges, varav 4 grundkurser och en fortsättningskurs, samtliga går på engelska!

 

  • Grundkurs i medicinsk statistik 2609 - en distanskurs; 12 - 23 februari - Avslutad!
  • Grundkurs i medicinsk statistik 1383 i TBL format (=Team-based-learning); 12 - 23 mars - Fullbokad
  • Grundkurs i medicinsk statistik 2609 - en distanskurs; 7 - 18 maj - Fullbokad
  • Grundkurs i medicinsk statistik 1383 i TBL format (=Team-based-learning); 21 maj - 1 juni - Fullbokad
  • Fortsättningskurs Intermediate Medical Statistics: Regression models 2738; 9 - 20 april - Fullbokad

 

För att ha behörighet till dessa måste du vara antagen som doktorand.
Doktorander vid KI har förtur till kurserna.

 

Ansökan till våren 2018´s kurser - var öppen mellan 16/10 - 15/11 2017. 

Mer information om kursernas innehåll samt kursanmälan, se forskarutbildningskatalogen:

http://kiwas.ki.se/katalog/katalog/kurser?type=basic_science

 

MedStat har möjlighet att genomföra utbildning eller skapa nya kurser för att möta intresset hos doktorander och forskare.

MedStat kan även skräddarsy kortare utbildningar inom statistik på uppdrag för specifika institutioner.

 

Statistisk programvara och programlicenser

KI har för närvarande site-licenser för följande 3 statistikprogram samt 1 selectavtal

  • SPSS
  • SAS
  • JMP
  • Statistica (selectavtal)

Mer information kan erhållas via följande länkar:

http://internwebben.ki.se/sv/statistikprogram

KursStatistik