Utbildning

Etikundervisning vid Karolinska Institutet

Forskarutbildning

Vi ger kursen "Medicinsk vetenskapsteori och forskningsetik" fem gånger per termin. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i medicinsk forskningsetik och medicinsk vetenskapsteori för doktorander.
Utbildning på forskarnivå
Kurskatalog

Grundutbildning

Biomedicinprogrammet

Vi ansvarar för etikundervisningen på biomedicinprogrammet. Undervisningen motsvarar 1,5 högskolepoäng.
Biomedicinprogrammet

Läkarprogrammet

Vi undervisar i etik under flera terminer på läkarprogrammet. Bland annat ingår vi i strimmorna Professionell Utveckling (PU) och Vetenskaplig Utveckling (VetU).
Läkarprogrammet

Sjukgymnastprogrammet

Etikundervisningen inom sjukgymnastprogrammet motsvarar ungefär en högskolepoäng.
Sjukgymnastprogrammet

Tandläkarprogrammet

Vi håller i kursen "Att utvecklas till tandläkare 2" som är på 1,5 hp och löper under vårterminen.
Tandläkarprogrammet