Uppdrag från och samarbete med Stockholms läns landsting

This page in English

Forskargruppen Health Economics and Policy har ett kontinuerligt samarbete med Stockholms läns landsting och bedriver uppdragsforskning genom Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS). Vi genomför hälsoekonomiska uppföljningar och bidrar med beslutstöd och metodexpertis. Nedan presenterar vi några av våra projekt. 

Hälsoekonomi