Skip to main content

UMEs verksamhet

Enheten för medicinsk pedagogik (UME) har som uppdrag är att stödja pedagogisk utveckling vid Karolinska Institutet, genom bland annat pedagogiska kurser, konsultation och forskning i medicinsk pedagogik.

Högskolepedagogiska kurser

En av Enheten för medicinsk pedagogik (UME):s huvuduppgifter är att stötta lärare och kliniska handledare involverade i utbildningar som ges av Karolinska Institutet genom att arrangera högskolepedagogiska kurser.

Kurserna är utformade i enlighet med de nationella rekommendationerna som tagits fram av SUHF (Sveriges universitets och högskoleförbund).

UMEs kurser är meriterande vid ansökan om docentur på KI.

Kursutbud

Se vårt utbud av högskolepedagogiska kurser

Pedagogiskt stöd

UMEs pedagogiska utvecklare kan bistå vid olika pedagogiska frågor, kontakta oss gärna!

Detta kan gälla till exempel:

  • kursdesign för att säkerställa den konstruktiva länkningen
  • skapa former för återkoppling
  • bedömning och examination
  • interprofessionell utbildning
  • internationalisering av utbildning
  • studentaktiverande metoder
  • pedagogisk meritportfölj
  • peer learning

Vid genomförande av pedagogiska utvecklingsprojekt kan vi stötta på olika vis vid ansökan, uppstart och genomförande.

Stöd från oss kan ske i olika former, såsom workshops, seminarier, interaktiva föreläsningar eller sammankomster utifrån önskemål.

Vi ser gärna att flera lärare från samma kurs/program/institution deltar tillsammans för att lättare komma vidare.

För förfrågningar och information om arvoden etc. är du välkommen att kontakta oss.

Medicinsk pedagogiska guider, rapporter och annat material

Under åren har UME utformat ett guider, rapporter och annat material som kan användas som stöd vid kursdesign och undervisning.

Kontakt

Vill du kontakta UME, se listan över våra medarbetare - Enheten för medicinsk pedagogik (UME)