Skip to main content

Tomas Månsson ny studierektor på LIME

Vid årsskiftet tillträder Tomas Månsson posten som studierektor för LIME:s doktorander. Han övertar positionen efter professor Gert Helgesson som haft uppdraget i sju år.

Tomas syn på studierektorsrollen är att försöka stötta doktoranderna med vissa bestämda delar av forskarutbildningen, bland annat kommer Tomas att leda antagningsnämnden, ansvara för uppföljningar samt vara behjälplig vid halvtidskontroller och disputatoner.

-Jag ser gärna att min roll får växa fram i samspel med doktorander och handledare, och att de ska känna sig välkomna till mig!

Tomas tillhör sedan tre år Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE). Huvudsakliga sysslan är att undervisa doktorander och studenter vid KI i medicinsk etik och forskningsetik. Han ingår även i ett forskningsprojekt om bemötande i sjukvården tillsammans med professor Niels Lynöe - där man bland annat tittar på hur positivt och negativt bemötande av patienter kan påverka deras möjligheter att återgå i arbete. Dessutom är han suppleant i etikprövningsnämnden. Tomas har disputerat i praktisk filosofi vid Stockholms universitet.