Skip to main content

The LIME story

Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, eller kort och gott LIME, är en ung institution med en brokig historia. Institutionen fick sitt nuvarande namn 2002, men dess historia är långt äldre än så. Sedan Institutionen för medicinsk undervisning (IMU) inrättades 1983 har en rad sammanslagningar, delningar och namnbyten ägt rum innan LIME blev just LIME.

Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, eller kort och gott LIME, är en ung institution med en brokig historia. Institutionen fick sitt nuvarande namn 2002, men dess historia är långt äldre än så. Sedan Institutionen för medicinsk undervisning (IMU) inrättades 1983 har en rad sammanslagningar, delningar och namnbyten ägt rum innan LIME blev just LIME. Institutionen har kallats ”The department of left overs”. Det man syftar på är blandningen av olika centrum och enheter som tidigare inte haft någon självklar plats eller har haft svårt att hävda sin relevans inom universitetet. Men "left overs" ska inte underskattas. Inom centrumen, som är fem till antalet och inkluderar NASP, återfinns forskning som är avgörande för att modern medicinsk utveckling ska kunna omsättas i praktiken. Utan forskning kring medicinsk pedagogik, hälso- och sjukvårdsetik, hälsoinformatik och management är det svårt, för att inte säga omöjligt att effektivt utveckla framtidens hälso- och sjukvård och det är en förutsättning för att Karolinska Institutet ska kunna kalla sig ett av världens ledande medicinska universitet.

Inom centrumen, som är fem till antalet och inkluderar NASP, återfinns forskning som är avgörande för att modern medicinsk utveckling ska kunna omsättas i praktiken

Gemensamt för det fem centrumen är att de bildades sent i KIs historia. Pedagogiken och etiken var ämnen som länge kämpade i motvind och vägen till erkännande har varit lång. Även management var ett ämne man till en början såg på med skepsis men den allmänna trenden av ett växande intresse för management och framför allt hälsoinformatik under 1990-talet nådde till slut även nådde KI.

Läs om hur IMU och IMI blev MIP som blev HIS som blev LIME

LIME i sin nuvarande form

Vid bildandet 2002 bestod LIME av Centrum för lärande och kunskap (CLK), Centrum för hälsoinformatik (HIC), Medical management centrum (MMC) och Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE). Institutionens första prefekt var Uno Fors (2002-2010). Han efterträddes av Mats Brommels den 1 januari 2011 efter att prefekturen hade delats mellan Mats Brommels och Nils Lynöe under en interimsperiod då arbetet med att välja en ny prefekt pågick. Samma år (2011) anslöts även Nationellt centrum for suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) till LIME. Sedan den 1 februari 2017 är Carl Johan Sundberg prefekt på LIME.

LIME bedriver idag både forskning och utbildning på alla nivåer som främjar praktisk implementering av forskningsrön och ny kunskap i folkhälsoarbete, vård och omsorg

LIME bedriver idag både forskning och utbildning på alla nivåer som främjar praktisk implementering av forskningsrön och ny kunskap i folkhälsoarbete, vård och omsorg. Forskningen har stor spridning vad gäller ämnesområden som även institutionens namn antyder. Formen för forskningen varierar stort från EU-projekt till uppdragsforskning.

Institutionen har två universitetsövergripande verksamhetsområden – pedagogisk utveckling och stödverksamhet samt forskning, utbildning och rådgivning på området hälso- och sjukvård- samt forskningsetik.

Under 2016 intervjuades några av de många personer som varit med och lagt grunden till de centrum som idag utgör LIME. Stort TACK till Professor emeritus Gunnar Höglund, Professor Staffan Lindblad, Professor John Skår och Professor Niels Lynöe!

Lärande

Informatik

Management

Etik

NASP