Svenska akutsjukhus har lägst produktivitet i Norden

Publicerat 2015-09-28 09:21. Uppdaterat 2015-09-28 09:23

Professor i hälsoekonomi, Clas Rehnberg, skriver på DN-debatt om den nordiska jämförelsen från EuroHOPE-projektet.

Länkar

Medical management