SOLIID

This page in English

SOLIID är en forskargrupp med två huvudnoder, en vid Karolinska Institutet och en vid Umeå Universitet.  SOLIID inriktar sig på aktionsorienterad organisatorisk forskning inom vård och omsorg med fokus på uthållighet i organisatorisk lärande, förbättring, utveckling, innovation och implementering. 

SOLIID startades 2009 som ett svar på Vinnvårdprogrammets mål att skapa plattformar för interaktiv forskning inom ett brett område som rör organisation, management, innovation, förbättring och implementering inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

Forskningsfrågorna berör flera multidisciplinära områden som: Organizational behavior, Organizational Development, Organizational Learning, Strategic and Change management, Dissemination and Implementation research, Quality Improvement, Organizational creativity and innovation, Knowledge management, Industrial and organizational psychology. Medlemmarna i forskarnätverket kommer från olika bakgrunder: medicin, vårdvetenskap, psykologi, management, ekonomi, folkhälsa, sociologi, arbetsvetenskap och teknik.

Temaområden

Inom SOLIID-nätverket pågår forskningsprojekt och satsningar inom åtta delvis överlappande områden. Nya forskningsmedel söks kontinuerligt för att vidareutveckla den forskning som pågår under dessa teman.

 • Uthålliga strukturer för organisatoriskt lärande och kvalitetsförbättring
 • Vårdens hälsofrämjande och preventiva arbete
 • Innovativ serviceutveckling inom vård och omsorg
 • Att facilitera förändrings- och utvecklingsprocesser
 • Implementering av stöd till familjer och barn
 • Strategier inom stora förändringsprogram
 • Bättre vård och omsorg av sjuka äldre
 • Förbättring av patientsäkerhet

Projekt

På väg mot uthållighet i innovationer och organisatoriskt lärande inom vården

Nationella Riktlinjer för vårdens hälsofrämjande arbete - Utmaningen att gå från evidens till klinisk tillämpning

Framtidens välfärdstjänster: Nya arbetssätt för innovativ serviceutveckling inom vård och omsorg

Följeforskning av projektet Säker förlossningsvård

Följeforskning av projektet Bättre liv för sjuka äldre

Från utvecklingsöar till större helhet - att stödja innovativt utvecklingsarbete inom stora vårdorganisationer

Nya former för att stödja innovativt utvecklingsarbete i stora sjukvårdsorganisationer

Ökad kapacitet för innovativt utvecklingsarbete i närsjukvården: en utveckling av flexibla stödkoncept

Utveckla framtidens utvecklare!

Följeforskning av den nationella satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa

Forskargruppen

Forskargruppsledare

Universitetslektor

Monica Nyström

Telefon: 08-524 836 20
Enhet: MMC/SOLIID
E-post: Monica.Nystrom@ki.se

Forskargruppsmedlemmar

Kärngrupp

 • Monica Andersson Bäck, PhD, Arbetsvetenskap, Institutionen för Socialt Arbete, Göteborgs universitet och Vårdalinstitutet.
 • Eva Eurenius, PhD Medicin, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk medicin, Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå universitet och Verksamhetsutvecklingsstaben, Västerbottens Läns Landsting.
 • Rickard Garvare, Professor, Kvalitetsteknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet.
 • Emma Granström, Forskningsassistent, Fil kand, Folkhälsa, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet
 • Johan Hansson, PhD, Teknisk psykologi, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet.
 • Elisabet Höög, (EH) PhD, Dep. LIME, MMC, Karolinska Institutet 50% and Dep. of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health, Umeå University 50%)
 • Anneli Ivarsson, MD, PhD i Pediatrik, Docent i Epidemiologi och Folkhälsa, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå Universitet.
 • Helene Johansson, PhD i Folkhälsa, Post Doc, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå Universitet.
 • Therese Kardakis, PhD i Folkhälsa, Fil. Mag. Folkhälsa och Företagsekonomi, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet och Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå Universitet.
 • Helena Strehlenert, Doktorand, Fil. Mag. Arbets- och Organisationspsykologi, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet.
 • Linda Sundberg, PhD, Leg. Psykolog, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå Universitet och affilierad till Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet,
 • Darcey Terris, PhD, Evaluation Lead and Quality Improvement Specialist, Institute for Behavioral Research, Centre for Family Research, University of Georgia, USA och Mannheim Institute of Public Health, Social and Preventive Medicine (MIPH), Heidelberg University, Germany.
 • Lars Weinehall, Professor, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå Universitet.
 • Anna Westerlund, Doktorand, Fil. Mag. Arbets- och Organisationspsykologi, Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå Universitet.
 • Charlotte Millde Luthander, MD, PhD, Institutionen för Klinisk forskning och Utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet.
 • Karin Zingmark (KZ) Professor, Department of Health Sciences, Luleå University of Technology (NY)

Affilierade forskare i program och projekt

 • André Baumgart, PhD, Mannheim Institute of Public Health, Social and Preventive Medicine (MIPH), Heidelberg University, Germany.
 • Claire Brown, PhD, Sociology, Brisbane, Australia, affilierad till Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet.
 • Charlotta Grunewald, MD, Docent, Inst. För Klinisk forskning och Utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet.
 • Henna Hasson, Docent, Socialmedicin, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet och Vårdalinstitutet.
 • Ulf Högberg, MD, Professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrik och gynekologi, Uppsala Universitet.
 • Lena Talman, MSc, doktorand, Akademin för Hälsa, Vård och Välfärd (HVV), Mälardalens högskola.

Publikationer

Publikationslista

SOLIID publikationslista (uppdaterad i april 2016)

Utvalda publikationer

Tolf, S., Nyström, M.E., Tishelman, C., Brommels, M., Hansson, J. (2015). Agile, a guiding principle for health care improvement? International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol 28, Issue 5 pp 468-493

Westerlund, A., Garvare, R., Höög, E. Nyström, M.E. (2015). Facilitating system-wide organizational change in healthcare. International Journal of Quality and Service Science, Vol 7, Issue 1, pp 72-89.

Nyström, M.E., Hansson, J., Garvare, R., Andersson Bäck, M. (2015). Locally based Research and Development units as knowledge brokers and change facilitators in health and social care of older people in Sweden. Evidence & Policy, Vol 11, Issue 1, pp 57-80

Richter-Sundberg, L. Kardakis, T., Garvare, R., Weinehall, L., Nyström, M.E. (2015).  Addressing implementation challenges when developing evidence based guidelines for health promotion – A case study of the Swedish national guidelines for disease prevention.  BMC Health Services Research, 2015, 15:19. DOI: 10.1186/s12913-014-0672-4

Nyström, M.E., Strehlenert, H., Hansson, J., Hasson, H. (2014). Strategies to facilitate implementation and sustainability of large system transformations: A case study of a national program for improving the quality of care for the elderly people. BMC Health Services Research, 14 (1):401. DOI: 10.1186/1472-6963-14-401.

Nyström, M.E., Hansson, J., Garvare, R., Andersson Bäck, M. (2014). Locally based Research and Development units as knowledge brokers and change facilitators in health and social care of older people in Sweden. Evidence & Policy, Vol 10 (In press).

Richter-Sundberg, L. Nyström, M.E., Krakau, I., Sandahl, C. (2014). Improving treatment of depression in primary health care: A case study of obstacles to perform a clinical trial designed to implement practice guidelines. Primary Health Care Research & Development, Vol 15, available on CJO2014. doi:10.1017/S1463423614000243

Nyström, M.E., Garvare, R., Westerlund, A., Weinehall, L. (2014). Concurrent Implementation of Quality Improvement Programs in Healthcare – Coordination or Conflict? International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol 27, Issue 3, pp. 190-208.

McAlearney, A.S, Terris, D.D., Hardacre, J., Spurgeon, P., Brown, C., Baumgart, A., Nyström, M.E. (2014). Organizational Coherence in Healthcare Organizations: Conceptual Guidance to Facilitate Quality Improvement and Organizational Change. Quality Management in Health Care, October/December 2014 - Volume 23 - Issue 4 - p 254–267doi: 10.1097/QMH.0000000000000044

Kardakis, T., Weinehall L., Jerdén, L., Nyström M.E., Johansson H. (2014). Lifestyle interventions in primary health care: Professional and organisational challenges. European Journal of Public Health, Feb, 24(1):79-84. doi: 10.1093/eurpub/ckt052. Epub 2013 May 30.

Kardakis, T., Tomson, G., Brommels, M., Hansson, J. (2014). A balanced budget with side effects – a case study of implementation of a hospital cost savings program in Sweden. International Journal of Public Administration, 37(11), 781-790.

Weinehall L, Johansson H, Sorensen J, Jerdén L, May J, Jenkins P. (2014). Counseling on lifestyle habits in the United States and Sweden: a report comparing primary care health professionals' perspectives on lifestyle counseling in terms of scope, importance and competence. BMC Fam Pract. 2014 May 3;15:83. doi: 10.1186/1471-2296-15-83.

Edvardsson, D., Varrailhon, P., Edvardsson, K. (2014). Promoting person-centeredness in long-term care: an exploratory study. Journal of gerontological nursing, 40(4), 46-53.

Nyström, M.E., Höög, E., Garvare, R., Weinehall, L., Ivarsson, A. Change and learning strategies in large scale change programs: Describing the variation of strategies used in a health promotion programJournal of Organizational Change Management, 2013, Vol. 26, Issue 6, pp. 1020-1044.

Höög E., Garvare, R., Ivarsson, A., Weinehall, L., Nyström, M.E. Challenges of managing a multi-sectoral health promotion programLeadership in Health Services, 2013, Vol. 26, No.4, pp. 368-386.

Healthcare system intervention for prevention of birth injuries - process evaluation of self-assessment, peer review, feedback and agreement for change.
Nyström M, Westerlund A, Höög E, Millde-Luthander C, Högberg U, Grunewald C
BMC Health Serv Res 2012 Aug;12():274

Perceived organizational problems in health care: a pilot test of the structured problem and success inventory.
Nyström M, Terris D, Sparring V, Tolf S, Brown C
Qual Manag Health Care ;21(2):93-103

The impact of a computer assisted learning programme on the ability to interpret cardiotochography. A before and after study.
Millde-Luthander C, Högberg U, Nyström M, Pettersson H, Wiklund I, Grunewald C
Sex Reprod Healthc 2012 Mar;3(1):37-41

Giving offspring a healthy start: parents' experiences of health promotion and lifestyle change during pregnancy and early parenthood.
Edvardsson K, Ivarsson A, Eurenius E, Garvare R, Nyström M, Small R, et al
BMC Public Health 2011 Dec;11():936

Sustainable practice change: professionals' experiences with a multisectoral child health promotion programme in Sweden.
Edvardsson K, Garvare R, Ivarsson A, Eurenius E, Mogren I, Nyström M
BMC Health Serv Res 2011 Mar;11():61

Characteristics of health care organizations associated with learning and development: lessons from a pilot study.
Nyström M
Qual Manag Health Care ;18(4):285-94

Finansiärer

Vinnvård programmet (ett konsortium mellan Vårdalstiftelsen, Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialdepartementet); Vårdalstiftelsen; Vinnova; Patientförsäkringen LÖF; Sveriges Kommuner och Landsting (SKL); Folkhälsoinstitutet; SFO-V Strategiska forskningsområdet Vårdvetenskap vid Karolinska Institutet och Umeå Universitet; FAS-centret för Global Hälsa vid Umeå Universitet, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT); Västerbottens Läns Landsting (VLL); Luzerner Kantonsspital; Svenska obstetrik och gynekologiförbundet, Barnläkarföreningen, Barnmorskeförbundet.

ImplementeringsforskningInnovationLärandeMedical managementOrganisation