Skip to main content

Sara Belfrage ny på CHE

Från och med den 1 februari arbetar Sara Belfrage vid CHE vid KI med forskning och utbildning. Hon kommer närmast från Myndigheten för vårdanalys där hon tjänstgjort i tre år, delvis inom ramen för ett så kallat flexitprojekt.

-Det är en stimulerande miljö här med människor som kan mycket om det som är relevant för mig, så det är väldigt bra för mig att vara här, säger Sara Belfrage.

Flexitprojektet är en anställning som utlystes och som Sara sökte och fick i konkurrens med andra forskare. Det går ut på att tjänstgöra vid en myndighet eller organisation i två år, medan det tredje och sista året utförs i en akademisk miljö. Anställningen finansieras till största delen av Riksbankens Jubileumsfond och meningen är att öka kontaktytorna mellan samhällsvetare och humanister och organisationer utanför universitetsvärlden.

Sara Belfrage är disputerad filosof och kommer under sin tid på CHE att forska, undervisa och också arbeta med stöd till de olika programmens etikundervisning på KI.

Vad gäller forskningen kommer Sara att arbeta vidare med projektet som påbörjades på Vårdanalys. Det handlar bland annat om befolkningens inställning till personlig integritet och digitala hälsouppgifter som elektroniska journaler och patientdata, där frågeställningarna handlar om ”hur”, ”på vilket sätt” och ”för vilka syften”. På Myndigheten för vårdanalys skrev hon flera rapporter, nu kommer det att bli vetenskapliga artiklar med fördjupningar inom olika ämnen.

- Jag är fri att själv bestämma över vilka ämnen jag fördjupar mig i, och det som intresserar mig är till exempel värdet av personlig integritet, och varför det är värdefullt om det nu uppfattas så.

Sara Belfrage kommer också att arbeta med stöd till etikundervisningen på programmen på KI. Detta uppdrag har sin grund i en utredning om etikundervisningen på grund- och avancerad nivå på KI som Niklas Juth genomförde ifjol och innebär att Sara kontaktar de olika programmen och erbjuder sin hjälp.

-Det kan vara att jag hjälper till med att förtydliga lärandemål till exempel.

Hon upplever att det mest intressanta med flexitprojektet är forskningen, att nu få möjlighet att analysera material mer på djupet och att jämföra med litteratur i ämnet och se hur de matchar varandra.

- Jag är glad och tacksam över att ha fått den här möjligheten. Jag har dragit en vinstlott som jag hoppas kunna förvalta på ett bra sätt, säger Sara Belfrage.