Skip to main content

QRC Kvalitetsregistercentrum

Vår vision är att bidra till en bättre hälso- och sjukvård genom att registerhållare, beslutsfattare, forskare, läkemedelsindustri och studenter regelbundet använder kvalitetsregister i sitt arbete och att patienter efterfrågar detta inom vård och omsorg.

QRC Stockholm stödjer kvalitetsregistren regionalt och nationellt i utveckling av bland annat drift, förbättringsarbete, forskningsstöd och resultatanalys som i sin tur ska säkra vårdens kvalitet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Vi arbetar också kontinuerligt med att utveckla innovativa processer i registerarbetet tillsammans med registerhållare och deras organisationer.

Vi arbetar huvudsakligen med registerutveckling, förbättringsarbete, patientsamverkan och forskning. Inom enheten vid institutionen LIME vid Karolinska Institutet bedrivs forskning inom förbättringsarbete och patientrapporterade utfallsmått.

Gruppledare

Lillemor Bergström

Gruppmedlemmar

Olivia Ernstsson

Doktorand-L

Emelie Heintz

Anknuten till Forskning

Seher Korkmaz

Anknuten till Forskning

Susanna Lagersten

Centrumchef

Teresa Tael

Projektsamordnare

Helena Tjärnberg

Administratör

Projekt

Patientrapporterade utfallsmått (PROMs)

Kvalitetsregisterorganisationen centralt har via samtliga sex registercentrum i samverkan arbetat för att skapa goda förutsättningar rörande användningen av de sedan länge välanvända hälsoenkäterna SF-36 och EQ-5D inom kvalitetsregistren, och för implementering av moderna enkäter i form av itembanker.

För mer information, se QRC Stockholm.

EQ-5D forskningsprogram

Den svenska kvalitetsregisterorganisationen har tecknat ett avtal med EuroQol Foundation (PROMs Program) under åren 2015-2020, vilket möjliggör datainsamling av det patientrapporterade livskvalitetsinstrumentet EQ-5D inom registrens verksamhet. Samtidigt tecknades ett avtal som möjliggör insamling inom Stockholms läns landsting för användning av EQ-5D inom vård och behandling. Programmet möjliggör att insamlad data kan användas i på individ- och gruppnivå för uppföljning och förbättringsarbete.

I samarbetet ingår även ett forskningsprogram som syftar till att studera hur EQ-5D och andra utfallsmått kan bidra till att förbättra underlaget för beslutsfattande.

Kontakt

Emelie Heintz

QRC Coachingakademi

QRC Coachingakademi erbjuder tjänster för förbättringsarbete genom kurser och utbildningsprogram.

Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister, 15 hp

Kursen är för dig som vill driva varaktigt förbättringsarbete på din klinik med stöd av kvalitetsregister och samtidigt lära och praktisera coachingmetodik. Utbildningen bygger på fyra kärnområden: förbättringskunskap, coaching och förändringspsykologi, kvalitetsregister och mätningar samt patientsamverkan.

För mer information, se Förbättringscoach 15 hp

Användning av register i klinisk forskning

QRC Stockholm arrangerar tillsammans med KI Södersjukhuset och KI Danderyds sjukhus utbildningen ”Användning av register i klinisk forskning”. Kursen vänder sig till forskningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin.

Forskningsstöd

QRC Stockholm finansieras och arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL), Karolinska Institutet (KI) och Beslutsgruppen för Nationella kvalitetsregister. Vinnvård finansierar Emelie Heintz postdoktjänst på halvtid under perioden 2016-2019.

Samarbeten

EuroQol Foundation

Hälsoekonomi och ekonomisk utvärdering, LIME, Karolinska Institutet

Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT), Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys (HSA), Linköpings universitet

Artiklar

Electroconvulsive Therapy in Depression: Improvement in Quality of Life Depending on Age and Sex.
Güney P, Ekman CJ, Hammar Å, Heintz E, Landén M, Lundberg J, et al
J ECT 2020 Feb;():

Whom should we ask? A systematic literature review of the arguments regarding the most accurate source of information for valuation of health states.
Helgesson G, Ernstsson O, Åström M, Burström K
Qual Life Res 2020 Feb;():

Determinants of quality of life in pediatric- and adult-onset multiple sclerosis.
McKay KA, Ernstsson O, Manouchehrinia A, Olsson T, Hillert J
Neurology 15 November 2019; pii: 10.1212/WNL.0000000000008667

Influence of elicitation procedure and phrasing on health state valuations in experience-based time trade-off tasks among diabetes patients in China.
Hao S, Heintz E, Helgesson G, Langenskiöld S, Chen J, Burström K
Qual Life Res 2019 Sep;():

Short-term Resource Utilization and Cost-Effectiveness of Comprehensive Geriatric Assessment in Acute Hospital Care for Severely Frail Elderly Patients.
Ekerstad N, Karlson BW, Andersson D, Husberg M, Carlsson P, Heintz E, et al
J Am Med Dir Assoc 2018 10;19(10):871-878.e2

Ethical aspects of diagnosis and interventions for children with fetal alcohol Spectrum disorder (FASD) and their families.
Helgesson G, Bertilsson G, Domeij H, Fahlström G, Heintz E, Hjern A, et al
BMC Med Ethics 2018 01;19(1):1

Is the acute care of frail elderly patients in a comprehensive geriatric assessment unit superior to conventional acute medical care?
Ekerstad N, Karlson BW, Dahlin Ivanoff S, Landahl S, Andersson D, Heintz E, et al
Clin Interv Aging 2017 ;12():1-9

Boosting Quality Registries with Clinical Decision Support Functionality*. User Acceptance of a Prototype Applied to HIV/TB Drug Therapy.
Wannheden C, Hvitfeldt-Forsberg H, Eftimovska E, Westling K, Ellenius J
Methods Inf Med 2017 Aug;56(4):339-343

Creating a culture of health: evolving healthcare systems and patient engagement.
Lindblad S, Ernestam S, Van Citters AD, Lind C, Morgan TS, Nelson EC
QJM 2017 Mar;110(3):125-129

The External Validity of Mapping MSIS-29 on EQ-5D Among Individuals With Multiple Sclerosis in Sweden.
Ernstsson O, Tinghög P, Alexanderson K, Hillert J, Burström K
MDM Policy Pract ;2(1):2381468317692806

The Swedish RAND-36 Health Survey - reliability and responsiveness assessed in patient populations using Svensson's method for paired ordinal data.
Orwelius L, Nilsson M, Nilsson E, Wenemark M, Walfridsson U, Lundström M, et al
J Patient Rep Outcomes 2017 ;2(1):4

Patient focused registries can improve health, care, and science.
Nelson EC, Dixon-Woods M, Batalden PB, Homa K, Van Citters AD, Morgan TS, et al
BMJ 2016 Jul;354():i3319

Continuous innovation: developing and using a clinical database with new technology for patient-centred care--the case of the Swedish quality register for arthritis.
Ovretveit J, Keller C, Hvitfeldt Forsberg H, Essén A, Lindblad S, Brommels M
Int J Qual Health Care 2013 Apr;25(2):118-24

Rapporter

Värderingssystem för EQ-5D-5L, Raport 2018-04-12