Publikationer vid MMC

This page in English

För en uppdaterad lista med publikationer och rapporter, se respektive forskargrupp, eller författarnas respektive profilsidor.

Artiklar

Rapporter och uppsatser

Kartläggning av registerbaserad KOL-prevalens, vårdutnyttjande och möjligheter till kvalitetsstyrning i Stockholms läns landsting.

Sveréus, S., Bergfors, S., Dahlgren, C. & Rehnberg, C. 2014. Medical Management Centre, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet.

Upplevd vårdkvalitet: Patienter på Lung-Allergikliniken, Karolinska universitetssjukhuset delger sina erfarenheter.

Lövgren M, Jensen J, Jelf Eneqvist L, Tishelman C. Oktober 2012. Medical Management Centre, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet.

Using patient-reported information to improve health outcomes and health care value: Case studies from Dartmouth, Karolinska and Group Health.

Nelson EC, Hvitfeldt Forsberg H, Reid R, Grossman D, Lindblad S, Mastanduno MP, Torrey Weiss L, Fisher ES, Weinstein JN.  2012. Peer reviewed technical report published by The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice, Center for Population Health, Lebanon, NH, and co-sponsored by Dartmouth-Hitchcock, The Group Health Research Institute, Seattle, WA, and The Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.

Consortium for Health Policy and Systems Analysis in Africa: Strategy document for strengthening networking & capacity building for Getting Research into Policy & Practice (GRIPP).

Jönsson K, Nyström M, Uzochukwu BSC, Okeyo S, Tomson G. 2012. CHEPSAA report. Stockholm. Consortium for Health Policy & Systems Analysis in Africa.

Kartläggning av rutiner för journalföring vid onkologkliniken Karolinska Universitetssjukhuset: ett underlag för utvecklingsinsatser.

Klinga C, Hansson J, Andreen Sachs M. Augusti 2012. Medical Management Centre, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet.

Nyetablering och listning inom Vårdval husläkarverksamhet i Stockholms län.

Rehnberg C, Sveréus S. Juni 2012. Medical Management Centre, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet.

Processutvärdering av ledningsutveckling vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Hansson J, Strehlenert H, Brommels M. Maj 2012. Medical Management Centre, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet.

Processutvärdering av omställningsarbetet vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand.

Hansson J, Kardakis T, Brommels M. Maj 2012. Medical Management Centre, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet.

Hur påverkas vårdpersonal av att vara inblandad i en händelse där patienten kommer till skada?

Ullström S, Andreen Sachs M, Øvretveit J. Mars 2012. Medical Management Centre, Karolinska Institutet.

Ambulans i storstad - personalsammansättning och personalomsättning.

Klinga C, Rudstam T. 2012. Magisteruppsats, Medical Management Centre.

Review of research into comprehensive integrated care systems.

Øvretveit J, Brommels M. Nov 2011. Medical Management Centre, Karolinska Institutet.

Från två till TioHundra - utvärdering av Norrtäljeprojektets genomförande, effekter och ekonomiska utfall.

Nov 2011. Medical Management Centre, Karolinska Institutet.

Utveckling och implementering av kliniska riktlinjer för hälso- och sjukvården En litteraturöversikt.

Kardakis T, Sundberg L, Nyström M, Garvare R, Weinehall L. Public Health Report Series 2011:01. Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

Böcker

Ett urval av böcker på svenska skrivna av våra forskare. Böcker på engelska finns på våra engelskspråkiga sidor.

Glöd, död och arbetets moral.

Palm K. I De Geer och Trollestad (red). Etik och integritet. Stockholm; Etikkollegiet, 2012. ISBN 9789163713217.

Effektiv kommunikation för säkrare vård.

Sharp L. Lund; Studentlitteratur, 2012. ISBN: 9144076185.

Chef med förnuft och känsla. Om professionalism och etik i ledarskapet.

Sandahl C, Falkenström E, von Knorring M. Stockholm; Natur och Kultur, 2010. ISBN 9789127119741.

Kollegial grupphandledning för chefer.

Sandahl C. I: Näslund J, Ögren ML. Grupphandledning. Forskning och erfarenheter från olika verksamhetsområden. Lund; Studentlitteratur, 2010. ISBN 9789144060699.

Förändring kräver mångsidigt ledarskap - att lyckas med en reform av sjukvårdens styrning.

Idänpään-Heikkilä U, Brommels M. I: Adolfsson P, Solli R (red). Offentlig sektor och komplexitet. Lund: Studentlitteratur, 2009. ISBN 9789144057804.

Klinisk diagnostik och ledundersökningsteknik.

Lindblad S. I: Klareskog L, Saxne T, Enman Y. Reumatologi. Lund; Studentlitteratur, 2005, 2:a uppl 2009. ISBN 9789144055329.

Ledpunktionsteknik.

Lindblad S. I: Klareskog L, Saxne T, Enman Y. Reumatologi. Lund; Studentlitteratur, 2005, 2:a uppl 2009. ISBN 9789144055329.

Hälsa och tillväxt: Vad betyder sjukvården?

Jönsson B, Arvidsson G, Levin L-Å, Rehnberg C. SNS Förlag, 2004. ISBN 9789171509819.

Metoder för utvärdering av hälso- och sjukvård och organisationsförändringar - Ett användarorienterat perspektiv.

Øvretveit J. Lund: Studentlitteratur, 2001. ISBN 9789144010755.