Skip to main content

PEP - Patientens Egen Provhantering

Patientens Egen Provhantering, PEP, är en e-hälsotjänst i ett pågående pilotprojekt på reumatologmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset (KS) och Centrum för Reumatologi (CfR) och som syftar till att öka patients delaktighet samt få större ansvar för sin vård och sin sjukdom. PEP gör det möjligt för patienter att själva beställa sin provtagning och därmed bestämma när och på vilket laboratorium de vill lämna sina prover för rutinuppföljning. Dessutom får de ta del av sina laboratoriesvar genom att logga in på 1177 där de läggs upp. Detta gör dem till aktiva deltagare i patientsäkerhetsarbetet under läkemedelsbehandling.

PEP är framtagen under Program 4D och tillgänglig via nationella patientportalen, 1177 Vårdguidens e-tjänster. Framtida insatser riktas mot att göra denna tjänst nationell, generisk och integrerad med andra e-hälsotjänster.

I samarbete med KS och CfR och inom ramen för Co-Care kommer en enkätundersökning att undersöka hur PEP-användare använder PEP tjänsten, hur de upplever användbarheten av tjänsten och om den bidrar till samvård.

Film om PEP

Projekt 4D Artriter

PEP - Vitalisstipendiat 2015

PEP på 1177 Vårdguiden

Användarmanual för PEP