Patientcentrerad vård - Hur vårdkvalitén kan förbättras

Publicerat 2015-02-27 09:40. Uppdaterat 2015-02-27 11:38

Publikation i thebmj:

Patient reported outcome measures in practice

Nelson EC, Eftimovska E, Lind C, Hager A, Wasson JH, Lindblad S.

BMJ (2015) Online 10 February. Analysis.