Skip to main content

P2I Care

P2I Cares vision är en radikalt bättre hälsa för många människor.

Vi fokuserar på patienten, den professionella vårdgivaren och informationen de utbyter – P2I systemet – och utvecklar innovationer som ger patienter och vårdgivare möjligheter att tillsammans skapa en bättre hälsa och ökad kunskap. På så sätt vill vi införa en helt ny norm för vården och för våra förväntningar på en bättre hälsa.

Forskargruppen

Forskargruppsledare

Forskargruppsmedlemmar

Olivia ErnstssonDoktorand, Forskarstuderande
Emelie HeintzAnknuten
Helena HvitfeldtAnknuten
Susanna LagerstenEnhetschef
Teresa TaelProjektsamordnare
Helena TjärnbergAdministratör

Pågående projekt (urval)

4D artriter

Projekt 4D artriter består av flera delprojekt, som syftar till att underlätta för patienten i mötet med vården. Genom att utarbeta kunskapsstöd och e-hälsotjänster, blir patienten en medaktör i sin egen vård. Det hjälper också Hälso- och sjukvården att få bättre realtidsinformation om resultat, och ökar möjligheterna till forskning. Läs mer om projektet här.

Kontaktperson: Sofia Ernestam

Patientcentrerade sätt att mäta vård vid rheumatoid artrit

Projektet handlar om att hitta patientcentrerade sätt att mäta vård vid rheumatoid artrit, samt att utveckla modeller för att delaktiggöra patienten i vården. Projektet studerar också underliggande antaganden i värdebaserad vård.

Kontaktperson: David Ebbevi

Patientkunskap

Patientkunskap är ett VINNOVA projekt inom utmaningsdriven innovation. Projektet syftar till att möta vårdens behov genom ökad kunskap till patienten med hennes egna data direkt från forskningen, för personifierad prevention och behandling.

Kontaktperson: Staffan Lindblad

Coaching healthcare improvement teams

Coaching syftar till att stötta förbättringsarbete på kliniknivå genom utveckling av vårdgivarens insikter och färdigheter i hur man kan förbättra sin egen verksamhet och skapa de rutiner och arbetsprocesser som krävs för att åstadkomma ständiga förbättringar. Coaching syftar också till att stötta med verktyg och metoder för att stärka möjligheterna för ständig förbättring på den egna arbetsplatsen.

Coaching bygger på genombrottsmetodik men tar hänsyn till vanligt förekommande utmaningar i samband med förbättringsarbete såsom infrastruktur och kultur som stödjer förbättringsarbete, tillgång till kontinuerlig och pålitliga data samt engagemang hos vårdpersonalen i förbättringens alla steg.

Coachingmetoden följer en trestegsmodell för coaching av förbättringsteam som har utvecklats av forskare från The Dartmouth Institute. Under 2013 har metoden applicerats på kopplingen mellan kvalitetsregister och förbättringsarbete, läs mer om de 17 team som jobbat med detta på QRCs webbplats.