Organisation och ledning vid LIME

This page in English

Ledningsgrupp

Prefekt

Carl Johan Sundberg

Telefon: 08-524 868 86
E-post: Carl.J.Sundberg@ki.se

Professor

Sabine Koch

Telefon: 08-524 871 49
Enhet: Centrum för Hälsoinformatik (HIC)
E-post: sabine.koch@ki.se

Professor

Gert Helgesson

Telefon: 08-524 837 67
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: Gert.Helgesson@ki.se

Professor, senior

Danuta Wasserman

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Danuta.Wasserman@ki.se

Forskare

Tanja Tomson

Telefon: 08-524 801 73
Enhet: Tobacco, Policy, Practice & Prevention (TPPP)
E-post: tanja.tomson@ki.se

Forskare

Terese Stenfors

Telefon: 08-524 837 37
Enhet: Learning in Health Care Contexts
E-post: Terese.Stenfors@ki.se

Forskare

Henna Hasson

Telefon: 08-524 837 14
Enhet: MMC/PROCOME
E-post: henna.hasson@ki.se

Universitetslektor

Lars E Eriksson

Telefon: 08-524 838 31
Enhet: Innovative Care Research
E-post: Lars.Eriksson@ki.se

 

Centrum och enheter

Här hittar du våra centrum och enheter

Forskargrupper

Forskargrupper och gruppledare på LIME

Utbildning

Administratörer, handläggare och utbildningsansvariga

InstitutionLedningOrganisation