Skip to main content

Om MedStat

Enheten för medicinsk statistik - MedStat - är en enhet inom LIME som arbetar med undervisning, uppdrag samt forskning inom området medicinsk statistik.

MedStat erbjuder professionella tjänster inom statistik och vi hjälper medicinska forskare och forskningsorganisationer - allt efter deras speciella behov.

Enheten Medstat är en egenfinansierad grupp statistiker som erbjuder ett brett utbud av dataanalys, konsulttjänster och utbildning inom alla områden av medicinsk statistik. Vi har skaffat oss stor erfarenhet inom olika applikationsområden sedan vi bildades för över 35 år sedan.

MedStat-gruppen följer och utvärderar nya statistiska metoder genom att delta i internationella konferenser och kurser. Syftet är därmed att förklara och införa nya så väl som gamla metoder.

MedStatgruppen är medlem i Svenska statistikfrämjandet.

Enheten MedStat kan erbjuda följande typer av statistiska tjänster:

  • Såväl kurser i grundläggande som avancerade statistiska metoder.
  • Datahantering och design av studier.
  • Konsulttjänster avseende på design och statistisk utvärdering av medicinska experiment och kliniska prövningar.
  • Konsulttjänster och utbildning av statistiska datorprogram.
  • Övriga uppdrag som seminarier och föreläsningar som täcker specialämnen kan ordnas.

Kontakt

Adress: Enheten för Medicinsk Statistik (MedStat) Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet, 171 77 STOCKHOLM

Telefon: +46 (0)8 524 800 00

Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, plan 3, Karolinska Institutet, Campus Norr i Solna

Email: MedStat

Karta