Ny nationell forskarskola i läkemedelsutveckling

Ny nationell forskarskola i läkemedelsutveckling

En ny nationell forskarskola i läkemedelsutveckling (“Drug Discovery and Development”) startar i januari 2015. Målsättningen är att förbereda deltagarna inför en karriär inom eller i samverkan med läkemedelsindustrin, eller som entreprenörer. Forskarskolan är baserad på Karolinska Institutet och Uppsala Universitet och samverkar med industri och andra lärosäten.

Styrelsen för forskarutbildning har beslutat att avsätta 75 000 kr per deltagande doktorand från Karolinska Institutet i lönekompensation till aktuella institutioner. Styrelsen för forskning har fattat motsvarande beslut avseende deltagande postdoktorer från Karolinska Institutet. De båda styrelsernas stöd kan omfatta högst 5 doktorander respektive 5 postdoktorer.

Mer information om forskarskolan och ansökningsprocessen

Sista dag för ansökan: 30 september 2014.