Skip to main content

Nordiskt samarbete

Forskargruppen Health Economics and Policy har ett mångårigt samarbete med systergrupper i andra nordiska länder. Vi deltar i samarbetet Nordic Hospital Comparison Study Group (NHCSG). Tillsammans med andra forskargrupper på Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) arbetar vi även med enkätdata från olika nordiska länder.