Skip to main content

Nordiskt samarbete

Forskargruppen Health Economics and Policy har ett mångårigt samarbete med systergrupper i andra nordiska länder. Vi deltar i samarbetet Nordic Hospital Comparison Study Group (NHCSG). Tillsammans med andra forskargrupper på Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) arbetar vi även med enkätdata från olika nordiska länder.

CB
Charlotte Brandt
2019-05-16
Sofia Sveréus