Medical Management Centrum

This page in English

Forskningen på MMC fokuserar på ledning, organisation, ledarskap och innovation. En målsättning för medical management är att skapa en koppling mellan det medicinska beslutsfattandet och resurshanteringen genom att definiera resurser med medicinska termer. MMC är organiserad i olika forskargrupper.