Skip to main content

Masterprogram i medicinsk pedagogik

Medicinsk pedagogik är ett tvärvetenskapligt vetenskapsområde som baseras på både vårdvetenskap och beteendevetenskap, särskilt pedagogik men också psykologi, sociologi och socialantropologi.

Mer information om masterprogrammet finns på engelska.