Skip to main content

Masterclass i Studentaktiverande metoder

Kursdatum

- Inställd kurs

Syfte

Vill Du hitta ny inspiration som lärare och utveckla Din skicklighet i att hitta olika former att stimulera Dina studenter / deltagare till aktivt deltagande? Denna kurs omfattar två heldagstillfällen (har tidigare gått som kvällskurs).

Lärandemål

Efter kursen ska deltagaren kunna:

  • Diskutera hur case i olika former kan användas i undervisning

  • Identifiera olika sätt konst (bildkonst, fotografi och skulptur) kan användas i undervisning

  • Systematiskt skapa en struktur för att facilitera diskussioner under en lektion/seminarium/föreläsning

Innehåll

● Att använda case i undervisning

● Att använda bildkonst och fotografi som utgångspunkt för diskussioner

● Att identifiera ”meningsfulla ankare” att utgå från i diskussioner med studenter

● Att skapa en diskussionsstrategi för att systematiskt kunna leda en diskussion kopplat till lärandemål

Omfattning och format

Kursen motsvarar 2 dagars heltidsstudier.

Ansökan stängd. Kursen inställd.

Forskare, enhetschef

Jonas Nordquist

Enhet: Medical Case Centre
Institution: Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7
E-post: Jonas.Nordquist@ki.se

Utbildningsadministratör

Karin Wrangö

Telefon: 08-524 83 799
Mobil: 0707-526912
E-post: karin.wrango@ki.se