Skip to main content

Madelen Lek - ny studierektor för en nationell forskarskola

Madelen Lek, PhD och projektledare på enheten för bioentreprenörskap, har utsetts till studierektor för en ny nationell forskarskola i Läkemedelsutveckling (DDD). Hon kommer att ansvara för den del av forskarskolan som kommer att handla om entreprenörskap och innovation samt företagsplaceringarna medan Luke Odell, PhD vid Uppsala universitet kommer att ansvara för den DDD specifika delen av skolan. Forskarskolan är del av ett projekt med det övergripande målet att samordna utbildningen av en ny generation av studenter och forskare i DDD och underlätta samverkan och nätverksbyggande mellan universitet och näringsliv. Forskarskolan är ett samarbete mellan KI och Uppsala universitet med bidrag från andra svenska universitet, strategiska initiativ och organisationer med relevant DDD expertis. Projektet finansieras av Vinnova och leds av KI:s Innovationskontor.

Mer om Vinnova