LIME - Uppdragsutbildningar

LIME erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar bland annat inom ämnesområdena ledarskap och organisationsutveckling, suicidprevention och medicinsk pedagogik.