Skip to main content

LIME - Uppdragsutbildningar

LIME erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar bland annat inom ämnesområdena ledarskap och organisationsutveckling, suicidprevention och medicinsk pedagogik.

CB
Charlotte Brandt
2019-05-15