Kursvärdering inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Enheten för utvärdering mottar svarsdata från samtliga kursers kursvärderingar för att summera och analysera datan på en övergripande nivå. Resultatet rapporteras till Styrelsen för utbildning.

Skicka in kursvärderingsdata

Till utförlig information om utvärdering och kvalitetssäkring av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

Process för kursvärdering på grundnivå och avancerad nivå

Process för kursvärdering på grundnivå och avancerad nivå, i utskriftsformat [pdf]