Kurser och seminarium

Aktuella kurser

Här kommer mer info + länk till undervisningssidan.

Seminarier vid LIME

Varje termin anordnar CHE flera seminarier vid LIME. Ofta är det någon i gruppen som håller i seminariet, men ibland tar vi också in externa föreläsare. Håll koll på den här sidan för aktuella seminarier. För mer information om ett seminarie går det bra att kontakta Niklas Juth. Obs! Seminarierna hålls på svenska om inget annat anges.