Kurs- och aktivitetsvärdering inom forskarutbildningen

Från och med vårterminen 2016 hanterar Enheten för utvärdering all kursvärdering inom forskarutbildningen. Uppdraget omfattar även värderingar av större forskarutbildningsaktiviteter.

Contact