Kort om pedagogiska priset

Utbildning är forskningsbar och vi får den vårdpersonal vi utbildar.

Så resonerade Gunnar Höglund när han i början av 2000-talet lämnade den aktiva pedagogiska verksamheten på KI och ville ge ett bidrag till fortsatt långsiktig forskning och utveckling inom området. Tillsammans med sin fru, docent Anna-Stina Malmborg, också vid KI, bestämde han sig för att försöka lyfta fram utbildningen genom att instifta ett internationellt pris för personer som gjort utmärkta insatser för forskning i medicinsk pedagogik.

Finansieringen av priset säkrades genom Anna-Stina och Gunnar sålde en stor del av den konst som de samlade på sig under 1960- och 70-talen. Huvuddelen av pengarna kom att gå dels till den stiftelse som finansierar det pedagogiska forskningspriset och dels till en stiftelse vid Moderna Muséet för att köpa in konst.

Tillsammans med sin fru, docent Anna-Stina Malmborg, bestämde han sig för att försöka lyfta fram utbildningen genom att instifta ett internationellt pris

Gunnar var lite tveksam till hur KI skulle se på ett pris inom pedagogisk forskning, men när han framförde idén till KIs dåvarande rektor Hans Wigzell fick han ”ett mycket positivt gensvar”. En arbetsgrupp inom Utbildningsstyrelsen, med bland annat dekanen Jörgen Larsson och Gunnar själv, tillsattes och utarbetade ramar för stiftelsen och för prisprocessen. Priset finansieras av stiftelsen bildad av paret Höglund Malmborg, KI utser pristagaren (som formellt godkänns av stiftelsen) och priset, Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik, kunde delas ut för första gången 2004 och har sedan dess delats ut en gång vartannat år vid KIs installations- och prisceremoni i oktober. Prissumman är för närvarande € 50 000.

Priset ska belöna och lyfta fram högklassiga forskningsinsatser inom medicinsk pedagogik. En sorts ”life time achievement award”.

Priset ska belöna och lyfta fram högklassiga forskningsinsatser inom medicinsk pedagogik. Ett enskilt genombrott kan givetvis belönas. Betydligt vanligare är dock insatser gjorda under lång tid. En sorts ”life time achievement award” för dem som med sina forskningsresultat har kunnat påvisa hur utbildningen kan förbättras eller för den delen har påvisat viktiga brister i undervisningen.

KI har ambitionen att vara ett av världens ledande medicinska centra inom såväl forskning som utbildning. Institutet bedriver egen, god forskning inom medicinsk pedagogik. Det skulle vara i linje med institutets ambitioner att inta en ledande ställning bland medicinska centra även inom denna forskning. Det skulle inte kännas fel ifall småningom någon av institutets egna forskare får priset för banbrytande insatser till förbättring av utbildningen.

Läs mer om KIs pris för forskning i medicinsk pedagogik

Läs mer om priset: Deras konstpengar ska lyfta pedagogiken

Läs mer om Anna-Stina Malmborg och Gunnar Höglund

Pedagogik